Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Smútočný oznam

26.07.2021 09:10 - obecné oznamy 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom,

že dňa 25.7.2021 nás vo veku 83 rokov opustila Anna Jánošková.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 27.7.2021 (utorok) o 15:00 hod. v kostole a na cintoríne v Naháči.

Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom,

že dňa 25.7.2021 nás vo veku 83 rokov opustila Anna Jánošková.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 27.7.2021 (utorok) o 15:00 hod. v kostole a na cintoríne v Naháči.

Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!