späť

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb. pre vlastníkov lesných pozemkov

15.04.2021 12:15 - úradná tabuľa 

Obec Naháč v súlade s § 34e zákona č. 229/1991 Zb. zverejňuje výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov:

  1. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
  2. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 poži­adali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zák.č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskor. predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Informácie môžete získať na: Tel.:+421 33 5926 145, Mobil: +421 918 333 075, E-mail: gabriela.pieckova@lesy.sk

Na stiahnutie:

 1.73 MB výzva 1

 175 kB výzva 2