späť

Vyhlásenie VZN č. č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

11.09.2020 13:45 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 775 kB vzn 4_2020