späť

Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava

20.05.2020 09:01 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 61 kB vyhláška