1 2 3 4 5 6 7 8

detail oznamu

24.08.2020 12:53 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: piatok - 28.08.2020 18:00

Pozvánka na podujatie "VATRA 2020"

Podujatie sa uskutoční dňa 28.8.2020 (piatok) od 18:00 hod. na ihrisku v Naháči. O dobrú zábavu sa postará harmonikár M. Čerešnák spolu so spevákmi. Účastníci podujatia sú povinní rešpektovať aktuálne protiepidemiologické opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID 19. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

08.02.2020 17:07 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 15.02.2020 17:00

Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy

Pohostinstvo POTOK v spolupráci s Obecným úradom v Naháči Vás pozývajú na FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU spojenú s POCHOVÁVANÍM BASY Podujatie sa uskutoční v sobotu 15. februára od 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Fašiangová zábava a rozlúčkový ceremoniál bude v réžii skupiny Senior klub Opoj. Vstupné: 3 €/osoba Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

27.12.2019 12:00 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 30.12.2019 16:00

Pozvánka na stretnutie pri vianočnej kapustnici - 30.12.2019 o 16:00

Obecný úrad Naháč v spolupráci s miestnymi organizáciami Vás pozývajú na stretnutie pri Vianočnej kapustnici, ktoré sa uskutoční dňa 30.12.2019 (pondelok) od 16:00 hod. na priestranstve pred horným obchodom. Tešíme sa na Vašu účasť! Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

21.12.2019 12:00 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: streda - 25.12.2019 15:30

Pozvánka na podujatie - Vianočná jasličková koleda detí

Farský úrad Naháč v spolupráci s Obecným úradom Naháč pozývajú všetkých občanov na VIANOČNÚ JASLIČKOVÚ KOLEDU DETÍ, ktorá sa uskutoční dňa 25.12.2019 (streda) o 15:30 hod. vo Farskom kostole v Naháči. Po skončení bude nasledovať vianočné stretnutie na nádvorí kostola. Bude pripravené kvalitné varené víno, chutný čaj a iné občerstvenie a pohostenie. V prípade záujmu môžete priniesť aj vlastné pohostenie (sladké, slané). VSTUPNÉ: DOBROVOĽNÉ Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

21.12.2019 11:59 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 26.12.2019 10:45

Vianočné vystúpenie folklórnej skupiny Opojčanka

Farský úrad Naháč pozýva občanov na vianočné vystúpenie folklórnej skupiny Opojčanka s koledníckym pásmom, ktoré sa uskutoční 26.12.2019 (štvrtok) o 10:45 hod. vo Farskom kostole v Naháči. VSTUPNÉ: dobrovoľné

detail oznamu

12.12.2019 13:15 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 15.12.2019 15:00

Pozvánka na koncert Suchovského speváckeho zboru

Farský úrad Naháč Vás pozýva na adventný koncert Suchovského speváckeho zboru, ktorý sa uskutoční v nedeľu 15.12.2019 o 15:00 hod. vo Farskom kostole v Naháči. Po koncerte bude pre všetkých pripravené pohostenie. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

04.11.2019 10:00 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 09.11.2019 14:00

Pozvánka na spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Obec Naháč v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov pozývajú seniorov na podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Podujatie sa uskutoční dňa 9.11.2019 (sobota) o 14:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Naháči. O dobrú zábavu sa postará dychová hudba KRIŽOVIANKA. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

22.09.2019 16:14 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 29.09.2019 15:30

Pozvánka na hodový futbalový zápas

Športový klub Naháč pozýva všetkých občanov na hodový futbalový zápas, ktorý sa odohrá dňa 29.9.2019 o 15:30 hod. na štadióne v Naháči. Proti sebe nastúpia mužstvá ŠK Naháč a TJ sokol Trstín. Príďte povzbudiť našich futbalistov!

detail oznamu

22.09.2019 16:07 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 29.09.2019 10:45

Pozvánka na hodové stretnutie v priestoroch obnoveného nádvoria kostola v Naháči

Farský úrad Naháč pozýva všetkých občanov na hodové stretnutie v priestore obnoveného nádvoria pri kostole v Naháči. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 29.9.2019 od 10:45 hod. Pre účastníkov bude pripravené kvalitné čapované pivo, alko, nealko, drobné pohostenie a hudobný program. Tešíme sa na Vašu účasť!

detail oznamu

22.09.2019 15:59 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 28.09.2019 17:00

Pozvánka na hodové posedenie pri guláši v Pohostinstve Naháč

Pozvánka je prílohou oznamu.

1 2 3 4 5 6 7 8