späť

Výzva k účasti na brigáde

27.06.2011 19:14 - podujatia 

Športový klub Naháč sa v apríli 2011 uchádzal o grant v rámci projektu Rodinný futbal 2011 firmy Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON. Náš projekt na rekonštrukciu osvetlenia v rámci budovania infraštruktúry športovísk bol vyhodnotený ako úspešný. Celkové náklady projektu budú 10600 €, pričom grant od ZSE predstavuje čiastku 6500 €, zvyšná suma je naša finančná spoluúčasť a hodnota činností, ktoré budú vykonané svojpomocne brigádnicky. Dňa 25.5.2011 podpísali zástupcovia ŠK Naháč v Bratislave zmluvu so ZSE, zároveň si prevzali symbolický šek a reklamné banery, ktoré boli 18.6.2011 osadené na budove kabín ŠK. Týmto bola začatá práca na projekte rekonštrukcie osvetlenia. V dňoch 22.6. a 23.6. boli urobené výkopy pred položením káblov. Pokládka káblov bude prebiehať v sobotu 2.7.2011, to zahŕňa kladenie kábla, zapieskovanie, položenie ochrannej fólie a zahrnutie ryhy. Okrem toho je potrebné dorobiť výkopy k dvom novým stĺpom osvetlenia, osadenie bariérového plota a veľa iných drobnejších vecí.
Výkonný výbor Športového klubu Naháč preto vyzýva všetkých svojich členov k účasti na brigáde, ktorá sa uskutoční v sobotu 2.7.2011 o 8.00 na ihrisku.
Je potrebné si priniesť lopatu, hrable prípadne motyku.
Viac o projekte Rodinný futbal 2011 sa dozviete na internetovej stránke www.rodinnyfutbal.sk

Obrázky: