späť

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

03.07.2015 12:00 - organizácie 

PSU Naháč upozorňuje: Na celom území Slovenska hrozí zvýšené riziko požiarov najmä v prírodnom prostredí. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest a taktiež fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.