späť

Oznámenie o možnosti využívania sauny v budove kabín ŠK

10.05.2011 18:28 - podujatia 

Športový klub Naháč uverejňuje podmienky využívania sauny nasledovne:

 1. Dni, v ktorých je možnosť využívať saunu: utorok, štvrtok, sobota.
 2. Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kitta – 0907 403 078
 3. Oznámenie o záujme využiť saunu: minimálne 24 hodín dopredu.
 4. Optimálny počet osôb v skupine: 4 príp. 5
 • Záujemca (1 zo skupiny) ohlási kontaktnej osobe záujem o využitie sauny.
 • Kontaktná osoba informuje záujemcu, či je priestor vo vybraný deň voľný.
 • Kontaktná osoba si so záujemcom dohodne čas saunovania a zabezpečí spustenie sauny tak, aby v tomto čase bola sauna použiteľná.
 • Záujemca po zaplatení poplatku dostane kľúč od vchodu cez kabínu hostí, vchod do spŕch z kabíny domácich uzavrie z vnútra spŕch petlicou.
 • Na využívanie tak bude mať k dispozícii časti budovy: šatňa hostí, sauna, sprchy a WC.
 • Na saunovanie a osobnú hygienu používa záujemca svoje prinesené veci (uterák, prezuvky, šampón, mydlo, …).
 • Po skončení saunovania zanechá priestory v stave, v akom ich prevzal a odovzdá kľúč kontaktnej osobe v dohodnutom čase.

Schválil Výkonný výbor ŠK Naháč dňa 17.4.2011

Obrázky: