späť

VAROVANIE PRE OBČANOV !!!

11.06.2014 08:45 - úradná tabuľa 

Upozorňujeme občanov, aby po telefóne neposkytovali žiadne údaje. V poslednom čase sa vyskytujú prípady kedy sa telefónujúca predstavuje ako zástupkyňa sociálnej poisťovne a pod tlakom si od občana vyžiada rôzne údaje / číslo OP ...../. Následne si na nich cez internet berie pôžičku. Občanom začnú chodiť upomienky o nesplácaní úveru, ktorý nikdy nedostali a vyhrážanie sa exekúciou. Ide o spoločnosť Pôžičkomat.

DAJTE SI POZOR A ŽIADNE ÚDAJE NEPOSKYTUJTE !!!