späť

Upozornenie

12.03.2013 22:00 - úradná tabuľa 

Upozorňujeme držiteľov psov, aby si zabezpečili svojich psov pred voľným pohybom po obci. Psy ohrozujú ostatných občanov a deti. V opačnom prípade bude vyrubená pokuta za každého voľne sa pohybujúceho psa po obci podľa zákona č. 369/1990 zb. v znení neskorších predpisov a platného VZN obce o chove psov.