späť

Schválenie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Brdo Naháč ......

18.02.2013 13:45 - úradná tabuľa 

Schválenie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Brdo Naháč uzatvorenej dňa 04.09.2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.05.2009 – oznámenie o začatí konania

Na stiahnutie:

 188 kB obvod--les--urad