späť

Odpis vodomerov

08.07.2024 09:55 - obecné oznamy 

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že od pondelka 08.07.2024 sa uskutoční odpis vodomerov. Odpis bude vykonávať zamestnanec obce Naháč.

V prípade neprítomnosti zašlite stav Vášho vodomeru na obec.nahac84@gmail.com alebo nahláste telefonicky na 033/5575142 alebo vhoďte do poštovej schránky obecného úradu.