späť

Blahoželanie ku Dňu matiek

12.05.2024 12:10 - obecné oznamy 

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si dovoľujem v mene svojom

i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým matkám

pevné zdravie, lásku a porozumenie zo strany najbližších.

PhDr. David Ivanovič, PhD.

starosta