späť

VZN č.2/2012

15.12.2012 08:00 - úradná tabuľa 

Schválené VZN č.2/2012