späť

Oznam - Nedoplatky miestnych daní a poplatkov

30.11.2023 13:26 - obecné oznamy 

Obec Naháč, ako správca daní a poplatkov vyzýva občanov, ktorí neuhradili dane a poplatky, aby si tuto povinnosť splnili v čo najkratšom čase no najneskôr do 15.12.2023.