späť

Návrh VZN č. 1/2023 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

03.11.2023 13:45 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 388 kB vzn 1 2023