späť

Informácia o možnosti podávania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Naháč na rok 2024

02.10.2023 15:35 - obecné oznamy 

Obec Naháč v súlade s § 6 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč zverejňuje informáciu o možnosti podávania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Naháč na rok 2024.

Žiadosti je možné predložiť do 30.10.2023.

Dotáciu je možné použiť na:

a. kultúrno-spoločenské aktivity,

b. rozvoj školstva a vzdelávania,

c. rozvoj telovýchovy a športu,

d. zdravotníctvo a sociálne služby,

e. sociálna starostlivosť a charita,

f. ochrana a tvorba životného prostredia,

g. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.