späť

Vyplácanie cestovného

10.12.2012 13:30 - úradná tabuľa 

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ Trstín, že si môžu na obecnom úrade prevziať peniaze za cestovné.