späť

Návrh VZN č.1/2012

04.12.2012 21:00 - úradná tabuľa 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

Na stiahnutie:

 278 kB vzn_1-2012_miestne-dane