späť

Deň otvorených záhrad - FÁNDLYHO FARA SO ZÁHRADOU V NAHÁČI + opekačka pre deti

01.06.2023 12:35 - obecné oznamy 

Dňa 3. júna 2023 v čase o 10:00 do 18:00 hod. sa uskutoční podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad – FÁNDLYHO FARA SO OVOCNOU ZÁHRADOU V NAHÁČI.

V priestore bude zabezpečená kompletná prehliadka fary s výkladom. Pripravené bude aj občerstvenie. V záhrade bude výklad o včelárstve a ovocinárstve.

V čase 18:00 hod. do 22:00 hod. sa uskutoční opekačka pre všetky deti v priestore nádvoria Fándlyho pamätného domu.