späť

UPOZORNENIE !!

25.10.2012 15:30 - úradná tabuľa 

Nakoľko sa v poslednom čase zvýšil počet krádeží v rodinných domoch žiada polícia spoluobčanov, aby v prípade ak v obci uvidia neznáme podozrivé osoby alebo motorové vozidlá, ktoré v obci chodia popri rodinných domoch a snažia sa dostať do dvorov resp. do rodinných domov, aby ihneď kontaktovali políciu na známom tel. čísle 158.

Zároveň s nadchádzajúcimi sviatkami dušičiek a všetkých svätých polícia upozorňuje občanov, aby si nenechávali pri návštevách cintorínov v zaparkovaných motorových vozidlách veci, ktoré by budili zbytočnú pozornosť ako kabelky, doklady, tašky, navigácie, mobilné telefóny a pod. Taktiež upozorňujeme, aby si občania svoje vozidlá pred opustením riadne uzamykali a toto si aj skontrolovali, aby sa predišlo páchaniu priestupkovej ako aj trestnej činnosti.

Rodičov prosíme aby svoje deti poučili o tom, že cintorín je pietnym miestom a preto sa tu treba správať s náležitou úctou. Nepobehovať, nekričať, neničiť výzdobu a náhrobky.