späť

Uskutočnilo sa tradičné fašiangové podujatie "Pochovávanie basy"

20.02.2023 17:45 - obecné oznamy 

Dňa 18.2.2023 sa v Kultúrnom dome v Naháči konalo tradičné fašiangové podujatie: Pochovávanie ba­sy.

Podujatia sa zúčastnilo 120 hostí.

Ďakujeme FSS Senior klub Opoj za dobrú zábavu a všetkým prítomným za účasť.

Foto galéria:

Pochovávanie basy 2023