späť

Uskutočnilo podujatie "Výročná schôdza MO JDS v Naháči"

03.02.2023 15:00 - obecné oznamy 

Dňa 20.1.2023 sa uskutočnila tradičná „Výročná schôdza MO JDS v Naháči“.

Na výročnej schôdzi boli oprezentované informácie o činnosti organizácie, o hospodárení, ale aj o plánovaných činnostiach v roku 2023.

Výročnej schôdze sa zúčastnil aj predseda Okresnej organizácie JDS p. Ladislav Vavrinkovič a členka výboru OO JDS p. Alica Paučeková.

Súčasťou podujatia bolo aj premietanie fotografií zo života obce v rokoch 1970 až 2020.

Foto galéria:

Výročná schôdza MO JDS - 20.1.2023