späť

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO JDS v Naháči

12.01.2023 16:10 - obecné oznamy 

Výbor Základnej organizácie JDS v Naháči

pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 20.1.2023 (piatok) o 14:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Naháči.

Súčasťou schôdze bude aj oceňovanie jubilantov a prezentácia fotografií z histórie obce.

Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jej priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce: www.obecnahac.sk. V prípade nesúhlasu so zverejnením napíšte na: obec.nahac84@gmail.com.