späť

Uskutočnilo sa významné spoločenské podujatie pri príležitosti 50. VÝROČIA ZALOŽENIA ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V NAHÁČI.

24.12.2022 14:50 - obecné oznamy 

Dňa 17.12.2022 sa uskutočnilo významné spoločenské podujatie pri príležitosti 50. VÝROČIA ZALOŽENIA ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V NAHÁČI.

Na podujatí boli udelené ocenenia – Verejné uznanie a Zlatá medaila obce vybraným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Naháči:

• Emil Konečný

• Jozef Krištofík in memoriam

• Ernest Počuch in memoriam

Športový klub ocenil verejným uznaním aj Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč za aktívnu pomoc a spoluprácu v oblasti športu.

Všetci pozvaní účastníci dostali na pamiatku Pamätný list.

Súčasťou podujatia bola aj diskusia a prezentácia historických fotografií, najmä z rokov 1972 – 1990. V rámci kultúrneho programu vystúpila skupina Duo nota.

Podujatie bolo zavŕšením osláv 50. výročia založenia organizovaného futbalu v Naháči.

Na stiahnutie:

 2.42 MB foto 1