späť

Smútočný oznam

28.11.2022 15:50 - obecné oznamy 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje,

že dňa 27.11.2022 nás vo veku 88 rokov opustila Serafína Počuchová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 01.12.2022 (štvrtok): o 14:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 14:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči.

Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!