späť

Kontrola platnosti občianskych preukazov

28.09.2022 11:22 - obecné oznamy 

Obecný úrad žiada občanov v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami, aby si skontrolovali platnosť svojich občianskych preukazov.

Občan môže hlasovať výlučne s platným občianskym preukazom. Hlasovať s cestovným pasom nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne priniesť občiansky preukaz.

Ak však nastane situácia, že občan nebude mať občiansky preukaz (napr. z dôvodu straty alebo odcudzenia v deň konania volieb), môže sa vo volebnej miestnosti preukázať žiadosťou o jeho vydanie, prípadne potvrdením o občianskom preukaze tak, aby ani v týchto prípadoch nebola znemožnená jeho účasť na hlasovaní vo voľbách.