späť

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej - okrskovej volebnej komisie

19.07.2022 10:06 - úradná tabuľa 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej – okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022: obec.nahac84@gmail.com