späť

Odpis vodomerov

08.07.2022 09:53 - obecné oznamy 

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že od pondelka 11.07.2022 sa uskutoční odpis vodomerov. Odpis bude vykonávať zamestnanec obce Naháč. V prípade neprítomnosti zašlite stav Vášho vodomeru na obec.nahac84@gmail.com alebo nahláste telefonicky na 033/5575142 alebo vhoďte do poštovej schránky obecného úradu.