Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Úhrada nedoplatkov za Vodné za II. polrok 2021

21.04.2022 13:30 - obecné oznamy 

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí neuhradili vyúčtovanie za vodné za II. polrok 2021, aby tak obratom urobili.

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí neuhradili vyúčtovanie za vodné za II. polrok 2021, aby tak obratom urobili.