Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Smútočný oznam

19.04.2022 10:00 - obecné oznamy 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje,

že dňa 18.04.2022 nás vo veku 96 rokov opustil Ľudovít Štrbík.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21.04.2022 (štvrtok): o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči.

Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje,

že dňa 18.04.2022 nás vo veku 96 rokov opustil Ľudovít Štrbík.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21.04.2022 (štvrtok): o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči.

Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!