Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

V súlade s plánom skúšok sirén bude v piatok 10.12. o 12:00 hod. hlasité preskúšanie elektrických sirén (PAVIÁN) 2-minútovým stálym tónom.

10.12.2021 09:37 - obecné oznamy