späť

Návrh VZN č. 2/2021 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

15.11.2021 13:15 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 736 kB vzn 2_2021