Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Mimoriadne zbery papiera v obci

05.05.2021 16:30 - obecné oznamy 

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma FCC vykoná mimoriadne zbery papiera z domácností.

Zvoz vriec z domácností sa bude vykonávať v nasledujúcich mesiacoch – Máj, Júl, September a November, pričom občania do nich môžu vhadzovať: letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier a rozrezané kartóny.

Zvoz sa bude vykonávať v presne ten istý deň, ako zvoz plastov.

Na stiahnutie:

 49 kB harmonogram

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma FCC vykoná mimoriadne zbery papiera z domácností.

Zvoz vriec z domácností sa bude vykonávať v nasledujúcich mesiacoch – Máj, Júl, September a November, pričom občania do nich môžu vhadzovať: letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier a rozrezané kartóny.

Zvoz sa bude vykonávať v presne ten istý deň, ako zvoz plastov.

Na stiahnutie:

 49 kB harmonogram