Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

03.05.2021 14:15 - obecné oznamy 

Asistované sčítanie obyvateľov je určené pre obyvateľov, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky sami. Asistované sčítanie bude prebiehať od pondelka 3. mája do 13. júna 2021 zamestnancom obecného úradu. Sčítať sa môžete prísť buď na obecný úrad, kde Vás sčíta stacionárny asistent, alebo Vás môže prísť sčítať mobilný asistent k Vám domov. Na asistované sčítanie mobilným aj stacionárnym asistentom je potrebné sa vopred nahlásiť na obecnom úrade od 3. mája 2021 na čísle 033/5575142.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Utorok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Streda 07.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Štvrtok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Piatok 07.00 – 12.00 12.30 – 13.30

Asistované sčítanie obyvateľov je určené pre obyvateľov, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky sami. Asistované sčítanie bude prebiehať od pondelka 3. mája do 13. júna 2021 zamestnancom obecného úradu. Sčítať sa môžete prísť buď na obecný úrad, kde Vás sčíta stacionárny asistent, alebo Vás môže prísť sčítať mobilný asistent k Vám domov. Na asistované sčítanie mobilným aj stacionárnym asistentom je potrebné sa vopred nahlásiť na obecnom úrade od 3. mája 2021 na čísle 033/5575142.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Utorok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Streda 07.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Štvrtok 07.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Piatok 07.00 – 12.00 12.30 – 13.30