späť

Vyhlásenie VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

05.12.2019 09:41 - úradná tabuľa 

Pre zobrazenie VZN č. 4/2019 kliknite