späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

28.11.2019 14:01 - úradná tabuľa 

Oznámenie je prílohou oznamu.

Na stiahnutie:

 1.08 MB oznámenie