späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

13.11.2019 10:23 - úradná tabuľa 

Návrh plánu je prílohou oznamu

Na stiahnutie:

 276 kB návrh plánu