Športové aktivity

Využívania sauny v budove kabín ŠK

Sauna

Športový klub Naháč uverejňuje podmienky využívania sauny nasledovne:

 1. Dni, v ktorých je možnosť využívať saunu: utorok, štvrtok, sobota
 2. Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kitta - 0907 403 078
 3. Oznámenie o záujme využiť saunu: minimálne 24 hodín dopredu
 4. Optimálny počet osôb v skupine: 4 príp. 5
 • Záujemca (1 zo skupiny) ohlási kontaktnej osobe záujem o využitie sauny.
 • Kontaktná osoba informuje záujemcu, či je priestor vo vybraný deň voľný.
 • Kontaktná osoba si so záujemcom dohodne čas saunovania a zabezpečí spustenie sauny tak, aby v tomto čase bola sauna použiteľná.
 • Záujemca po zaplatení poplatku dostane kľúč od vchodu cez kabínu hostí, vchod do spŕch z kabíny domácich uzavrie z vnútra spŕch petlicou.
 • Na využívanie tak bude mať k dispozícii časti budovy: šatňa hostí, sauna, sprchy a WC.
 • Na saunovanie a osobnú hygienu používa záujemca svoje prinesené veci (uterák, prezuvky, šampón, mydlo, …).
 • Po skončení saunovania zanechá priestory v stave, v akom ich prevzal a odovzdá kľúč kontaktnej osobe v dohodnutom čase.
zobraziť album zobraziť album zobraziť album zobraziť album zobraziť album zobraziť album  

Schválil Výkonný výbor ŠK Naháč dňa 17.4.2011


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.