Tlačivá

Evidencia obyvateľstva

NázovSúbor na stiahnutie
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) podľa zákona č. 219/91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov download docx - 27 kB
Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) download docx - 19 kB
ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH VLASTNÍKA BUDOVY download pdf - 189 kB
Súhlas k prihláseniu na trvalý/prechodný pobyt download pdf - 181 kB
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE/ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA download pdf - 174 kB
Čestné vyhlásenie download doc - 33 kB
Splnomocnenie download doc - 23 kB

Stavebníctvo

Odkaz na nový portál Spoločného obecného úradu v Trnave: spoločný obecný úrad.

NázovSúbor na stiahnutie
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemok, stavba) download docx - 23 kB
Žiadosť o prenajom nehnuteľnosti (pozemok, stavba) download docx - 23 kB
nový portál Spoločného obecného úradu v Trnave

Životné prostredie

NázovSúbor na stiahnutie
Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečistenia download doc - 18 kB


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.