Komisie

NázovSúbor na stiahnutie
zápisnica z otvárania obálok - voľba HK obce Naháč_23.7.2017 download pdf - 536 kB
Zápisnica z kontroly vybraného majetku obce Naháč, konanej 30.4.2018 download pdf - 893 kB
Píspmné oznámenie štatutárovi obce Naháč Vladimírovi Kaššovi starostovi obce, škodovej komisii Naháč, OZ Naháč download pdf - 239 kB
Zabezpečenie výkonu kontroly vybraného majetku obce Naháč zo dňa 30.4.2018 download pdf - 589 kB
Zápisnica z kontroly podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov - starostu obce Naháč Vladimíra Kaššu download pdf - 1.13 MB
Zápisnica z ohlásenej kontroly majetku obce Naháč - budova bývalej ZŠ download pdf - 1.54 MB
Zápisnica zo 7. schôdze poradnej komisie konanej dňa 25.1.2018 download pdf - 2.27 MB
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre miestne referendum o odvolaní starostu obce Naháč 6.1.2018 download pdf - 226 kB
Zápisnica z prvého zasadnutia komisie pre miestne referendum o odvolaní starostu obce Naháč pokračovanie - dňa 27.12.2017 download pdf - 486 kB
Zápisnica komisie pre miestne referendum o výsledku hlasovania v miestnom referende o odvolaní starostu obce Naháč download pdf - 401 kB
Zápisnica zo 6, zasadnutia poradne komisie pri OZ 1.12.2017 download pdf - 648 kB
Zápisnica z 5 zasadnutia poradnej komisie 20.11.2017 v Naháči download pdf - 1.65 MB
Zápisnica zo 4. stretnutia poradnej komisie zo dňa 21.8.2017 download pdf - 1.46 MB
Zápisnica č. 7. z komisie na ochranu verejného záujmu konanej dňa 24.7.2017 o 17,30 hod. v zasadačke OcÚ Naháč download pdf - 1.26 MB
Zápisnica č. 6. z komisie na ochranu verejného záujmu konanej dňa 27.12.2016 o 17,30 hod. v zasadačke Ocú Naháč download pdf - 1.21 MB
Zápisnica č. 5 z komisie na Ochranu verejného záujmu zo dňa 22.5.2017 o 18,00 hod. download pdf - 1.08 MB
Komisia na ochranu verejného záujmu obce Naháč z 3.5.2017 download pdf - 2.32 MB
Interpelácia na starostu obce Naháč_3 download pdf - 583 kB
Interpelácia na starostu obce Naháč_2 download pdf - 878 kB
Žiadosť o zvolanie 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva download pdf - 193 kB
Interpelácia na starostu obce Naháč download pdf - 576 kB
Komisia na ochranu verejného záujmu obce Naháč z 19.4.2017 download pdf - 742 kB
Zápisnica z 3. stretnutia poradnej komisie zo dňa 6.3.2017 download pdf - 215 kB
Zápisnica z 2. stretnutia poradnej komisie zo dňa 27.2.2017 download pdf - 1.75 MB
Správa mandátovej komisie obce Naháč download pdf - 119 kB
Komisia na ochranu verejného záujmu obce Naháč download pdf - 418 kB
Poradná Komisia obce Naháč download pdf - 687 kB
Zápis komisie pre Ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce zo dňa 30.1.2017 download pdf - 585 kB
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre Ochranu verejného záujmu zo dňa 31.1.2017 download pdf - 2.1 MB
Zápisnica z 1. stretnutia poradnej komisie zameranej na kontrolu stavu Fándlyho domu a záhrady zo dňa 21. 01. 2017 download pdf - 770 kB
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Naháči download pdf - 234 kB
Zápisnica 1. zasadnutia poradnej komisie. z 27.12.2016 download pdf - 381 kB


Zobraziť info o odoberaní oznamovZobraziť info o odoberaní oznamov

zavrieť oknozavrieť okno

NEWSLETTER

Vážený užívateľ,
pripravili sme pre Vás službu, zasielania oznamov elektronickou poštou.

Ak máte záujem o zasielanie oznamov zo stránky www.obecnahac.sk, vyplňte formulár svojou e-mailovou adresou. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail o aktivovaní služby odoberania oznamov.

Zasielanie oznamov možete zrušiť kliknutím na deaktivačnú linku, ktorá je súčasťou každého e-mailu, o zrušení budete informovaný správou. Službu si kedykoľvek možete obnoviť.