späť

Cvičíme so Zlatúšikom: zisťovanie záujmu cez formulár

15.02.2024 18:15 - obecné oznamy 

OZ Zlatúšik začína marec projektom Cvičíme so Zlatúšikom, ktorý je zameraný na pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku.

Cieľom je poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím a podporiť vytvorenie vzťahu k pohybu. Deti od 4 rokov sa budú venovať zdravotným cvičeniam formou hry. Pohyby sú realizované s náčiním, hudbou, tancom, kruhovými hrami, piesňami a riekankami.

Okrem projektu pre deti máme v pláne realizovať aj poradenstvo zdravého životného štýlu a cvičenie s dospelými a s dospelými v dôchodkovom veku.

Svoj záujem môžete vyjadriť do 29. 2. 2024 vo formulári (ktorý nájdete na facebookovej stránke Zlatúšik).

https://docs.google.com/…kMw/viewform