Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Vyplácanie cestovného

10.12.2012 13:30 - úradná tabuľa 

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ Trstín, že si môžu na obecnom úrade prevziať peniaze za cestovné.

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ Trstín, že si môžu na obecnom úrade prevziať peniaze za cestovné.