späť

Veľkokapacitné kontajnery

26.10.2012 08:10 - úradná tabuľa 

Oznamujeme občanom že v obci sú pristavené veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad. Do kontajnerov nedávajte biologicky rozložiteľný odpad ako lístie, burinu a konáre, stavebný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a iný nebezpečný odpad.