späť

Ihličnaté vetvičky na výzdobu

02.12.2022 10:50 - obecné oznamy 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v pondelok v popoludní budú na cintorín ku Kostnici privezené borovicové a smrekové vetvičky, ktoré môžu občania využiť na výzdobu hrobov, poprípade si zobrať na výzdobu domácnosti.