späť

Smútočný oznam

09.08.2022 10:30 - obecné oznamy 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje,

že dňa 08.08.2022 nás vo veku 90 rokov opustila Petronela Blašková.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 11.08.2022 (štvrtok): o 13:30 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 14:00 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči.

Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!