Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Distribúcia a platba výmerov

21.02.2022 14:39 - obecné oznamy 

Od pondelka 21.02.2022 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať vyúčtovanie za Káblovú televíziu za rok 2022 a vodné za 2 polrok 2021. Vyúčtovania doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov o úhradu výmerov do 30 dní od doručenia.

Úhrada výmerov je možná osobne v pokladni OcÚ od utorka 22.02.2022 alebo elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na:

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142

Od pondelka 21.02.2022 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať vyúčtovanie za Káblovú televíziu za rok 2022 a vodné za 2 polrok 2021. Vyúčtovania doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov o úhradu výmerov do 30 dní od doručenia.

Úhrada výmerov je možná osobne v pokladni OcÚ od utorka 22.02.2022 alebo elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ.

Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na:

• Správne číslo účtu v tvare IBAN

• Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte

V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142