Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Prerušenie prevádzky Základnej školy Trstín

01.02.2022 15:40 - obecné oznamy 

Základná škola Trstín oznamuje, že z dôvodu prudkého nárastu pozitívnych žiakov a zamestnancov školy, bude prevádzka Základnej školy prerušená v dňoch 2. a 3. februára (streda, štvrtok). V piatok sú polročné prázdniny.

Zároveň oznamujeme, že škola prechádza z prezenčného vyučovania na dištančné.

Vyučovať sa bude cez zoom s nezmeneným rozvrhom, ktorý nájdete na webe školy.

Do školy žiaci nastúpia v pondelok 07. februára 2022.

Základná škola Trstín oznamuje, že z dôvodu prudkého nárastu pozitívnych žiakov a zamestnancov školy, bude prevádzka Základnej školy prerušená v dňoch 2. a 3. februára (streda, štvrtok). V piatok sú polročné prázdniny.

Zároveň oznamujeme, že škola prechádza z prezenčného vyučovania na dištančné.

Vyučovať sa bude cez zoom s nezmeneným rozvrhom, ktorý nájdete na webe školy.

Do školy žiaci nastúpia v pondelok 07. februára 2022.