Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Vyhlásenie VZN č. 2/2021 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Naháč

06.12.2021 12:15 - úradná tabuľa 

Na stiahnutie:

 110 kB VZN 2

Na stiahnutie:

 110 kB VZN 2