Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Smútočný oznam

18.11.2021 10:42 - obecné oznamy 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom,

že dňa 18.11.2021 nás vo veku 95 rokov opustila Klaudia Remenárová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24.11.2021 (streda) o 14:00 hod. na cintoríne v Naháči (pohrebná sv. omša nebude).

Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom,

že dňa 18.11.2021 nás vo veku 95 rokov opustila Klaudia Remenárová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24.11.2021 (streda) o 14:00 hod. na cintoríne v Naháči (pohrebná sv. omša nebude).

Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!